0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
  Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  0Košík je prázdný
   Načítám...
   Nenalezeny žádné produkty.
    Načítám...
    Nenalezeny žádné produkty.
    0Košík je prázdný

    Odstoupení od smlouvy

    Poučení o právu kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

    1. Právo odstoupit od smlouvy

    Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

    Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DERMOESTHETIC s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikační číslo: 29002052, adresa provozovny pro doručování: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,adresa elektronické pošty info@kadernickezbozi.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

    2. Důsledky odstoupení od smlouvy

    Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo vráceno zakoupené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

    a) Převzetí zboží

    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na provozovny: DERMOESTHETIC s.r.o., Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

    b) Náklady spojené s vrácením zboží

    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

    c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

    Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

    (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

    - Adresát:

    DERMOESTHETIC s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikační číslo: 29002052,

    adresa provozovny pro doručování: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,

    adresa elektronické pošty info@kadernickezbozi.cz

    Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

    - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

    - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

    - Adresa spotřebitele/spotřebitelů

    - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

    - Datum

    (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

    Prosím čekejte