0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     0Košík je prázdný
     Kategorie
      Značky
       Blog
        Produkty
         Nenalezeny žádné produkty.
         Kategorie
          Značky
           Blog
            Produkty
             Nenalezeny žádné produkty.
             0Košík je prázdný

             Odstoupení od smlouvy

             Poučení o právu kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

             1. Právo odstoupit od smlouvy

             Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

             Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

             Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DERMOESTHETIC s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikační číslo: 29002052, adresa provozovny pro doručování: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,adresa elektronické pošty info@kadernickezbozi.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

             Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

             2. Důsledky odstoupení od smlouvy

             Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo vráceno zakoupené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

             a) Převzetí zboží

             Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na provozovny: DERMOESTHETIC s.r.o., Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

             b) Náklady spojené s vrácením zboží

             Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

             c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

             Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

             FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

             Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší záležitosti, prosím, tento formulář po jeho vyplnění vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.

             Prodávající:         DERMOESTHETIC s.r.o.

             se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha

             provozovna:  Jinonická 80, 158 00 Praha 5

             identifikační číslo: 29002052,

             zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 159122 u Městského soudu v Praze

             e-mail: info@kadernickezbozi.cz

             telefon: +420 277 012 000

             Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, kterou jsem uzavřel s prodávajícím prostřednictvím internetový obchodu (na adrese http://www.kadernickezbozi.cz/):

             Identifikace smlouvy:

             Číslo faktury*

              

             Datum převzetí zboží *

              

             Jméno a příjmení *

              

             Adresa

              

             Telefon

              

             E-mail

              

             Označení zboží *

              

             * povinná pole (pro usnadnění administrace prosíme o vyplnění kompletní tabulky)

             Důvodem pro odstoupení od smlouvy je*:

             • Zboží mi nevyhovuje

             • Zboží neodpovídá prezentovanému na webu

             • Zboží je poškozené

             • Jiný důvod: ________________________________________________________________________

             * platný důvod zakroužkujte, případně doplňte

              

             Přeji si vrátit zaplacené částky převodem na účet**:

              

             ** povinné pole - vyplňte číslo bankovního účtu včetně kódu banky*

              

             V ________________________ dne _______________________

              

                                                                                                                                   _______________________

                                                                                                                                   podpis spotřebitele

              

             Prosím čekejte