0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     0Košík je prázdný
     Kategorie
      Značky
       Blog
        Produkty
         Nenalezeny žádné produkty.
         Kategorie
          Značky
           Blog
            Produkty
             Nenalezeny žádné produkty.
             0Košík je prázdný

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

             Nařízení stanoví pravidla, jež musí splňovat kosmetické přípravky dodávané na trh, s cílem harmonizovat pravidla ve Společenství a zajistit tak fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. Vztahuje se pouze na kosmetické přípravky, a nikoli na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo biocidní přípravky. Kategorie kosmetických přípravků by měla vymezit komise ES. Upravuje pravidla bezpečnosti a volného pohybu kosmetických přípravků, povinnosti odpovědných osob a distributorů, informační dokumentaci k přípravku, oznamovací povinnost odpovědných osob před uvedením kosmetického přípravku na trh. Dále obsahuje ustanovení o omezeních pro látky jmenované v přílohách, o zkouškách na zvířatech, o informacích pro spotřebitele a přístupu k informacím, včetně dozoru nad trhem.

             Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 342, 22.12.2009, s. 59.

             Platnost ode dne: 11.1.2010.
             Nařízení se použije ode dne 11.7.2013, vyjmenovaná ustanovení ode dne 1.12.2010 (čl. 15 odst. 1, 2 týkající se látek klasifikovaných jako CMR) a ode dne 11.1.2013 (část ustanovení čl. 16 odst. 3 týkající se oznamovací povinnosti u kosmetických přípravků obsahujících nanomateriály).

             Plný text:

             https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:CS:PDF

             Prosím čekejte